software architects

Desenvolupament Software de qualitat empresarial

El nostre objectiu primordial és la completa satisfacció del client, que permeti establir una relació de confiança duradora. Aconseguim aquest objectiu gràcies a una sèrie de característiques diferencials en el nostre treball:

 1. Total transparència en el procés de desenvolupament. La conseqüència és que el client és perfectament conscient de l'estat del projecte, i interactua si cal en la presa de decisions, reduint el risc de produir una solució desviada de les expectatives.
 2. Una interlocució perfectament documentada: des de la primera proposta tècnica fins al suport després de la posada en marxa, ens preocupa tenir sempre el procés documentat o bé reflectit en els recursos en línia que posem a disposició del client.
 3. L'assoliment d'un nivell de qualitat empresarial en el codi. Les conseqüències són:
  1. Reducció dràstica en el nombre d'incidències després de la posada en marxa de la solució.
  2. Simplificació de les possibles evolucions de la solució, redundant en la reducció de costos.

Tot això és possible gràcies a la nostra metodologia de treball, que incideix en cada un dels aspectes que considerem essencials.

Àrees focus

El nostre enfocament és clarament empresarial. Volem proporcionar un entorn el més amigable possible als nostres clients perquè només hagin de concentrar els seus esforços en el seu negoci, i no en els detalls informàtics associats a la gestió.

Estem orientats en diferents aspectes de les relacions de la seva empresa:

 • En la relació amb altres empreses, per interconnectar els seus sistemes de gestió empresarial;
 • En relació amb clients finals, per fer el més visible possible el seu negoci i millorar la interacció;
 • Dins de la seva pròpia empresa, per millorar l'automatització dels seus processos de gestió.

Sempre que és possible, suggerim solucions basades en entorns independents de les seves opcions tecnològiques, com pot ser el sistema operatiu. Això facilita sempre l'evolució independent de l'aplicatiu respecte al seu entorn, i la seva possible migració a un altre entorn en funció de les decisions de la seva empresa.

Quan dissenyem sempre pensem en el futur de la seva solució. Fer aquest esforç en el disseny inicial permet una més senzilla adopció de noves evolucions, la seva escalabilitat o d'arquitectures resistents a fallades.

Tecnologies

Tenim experiència en l'ús de diverses tecnologies:

 • Disseny Web: HTML, Javascript, Flash, Flex
 • Llenguatges de programació: Java, C, C#, PHP, Perl, shell
 • Entorns Web: JSP Servlets, ASP
 • Bases de dades: MySQL, Oracle, PostgreSQL, Informix, SQL Server
 • Estàndards d'Internet: XML, JSON, Web Services/SOAP, XMLRPC
 • Aplicacions per a mòbils: Android, iOS, Blackberry